Privacybeleid Healthy sups

Wij zijn Healthy sups en beschermen uw privacy zeer serieus. Wij verzamelen alleen de informatie die nodig is om onze dienstverlening te verbeteren en handelen zorgvuldig met de informatie die we over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij delen uw gegevens nooit met derden voor commerciële doelstellingen.

Dit privacybeleid is van toepassing op onze website en de diensten die we daar aanbieden. Het is van kracht sinds 8 februari 2023 en elke nieuwe versie vervangt de vorige versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens we over u verzamelen, waarvoor we deze gebruiken en met wie en onder welke omstandigheden deze gegevens eventueel kunnen worden gedeeld. Bovendien leggen we uit hoe we uw gegevens opslaan, beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft over de gegevens die u aan ons verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken, wiens contactgegevens u aan het einde van ons privacybeleid vindt.

Gegevensverwerking

Lees hieronder hoe we uw gegevens verwerken, waar we deze opslaan, welke beveiligingsmaatregelen we gebruiken en voor wie de gegevens toegankelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Onze website is ontwikkeld met software van WordPress. De persoonlijke gegevens die u ter ondersteuning van onze dienstverlening aan ons verstrekt, worden met deze partij gedeeld. WordPress heeft toegang tot uw gegevens om ons te ondersteunen en zal deze gegevens nooit voor een ander doel gebruiken. WordPress is verplicht passende beveiligingsmaatregelen te nemen op basis van de overeenkomst die we met hen hebben gesloten. Dit betekent dat we gebruikmaken van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WordPress verzamelt geen persoonlijke gegevens. WordPress behoudt zich het recht voor om de verzamelde gegevens binnen het eigen bedrijf te delen om de dienstverlening te verbeteren.

E-mail en mailinglijsten

Mailchimp.

Wij verzenden onze nieuwsbrieven via Mailchimp. Zij zullen uw gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Aan de onderkant van elke geautomatiseerde e-mail vindt u een “unsubscribe” link, zodat u zich snel en gemakkelijk kunt afmelden. Mailchimp beveiligt uw persoonlijke informatie en maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën om te achterhalen of uw e-mails worden geopend en gelezen. Zij behouden zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om hun diensten te verbeteren en informatie met derden te delen.

Office365.

Wij gebruiken Office365 voor onze dagelijkse zakelijke e-mailcommunicatie. Office365 heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze informatie zoveel mogelijk te voorkomen. Zij hebben geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen alle e-mails vertrouwelijk.

Betaling
Betaling dient te gebeuren volgens directe bankoverschrijving. Instructies krijgt u bij het afronden van de bestellingin de mail.

Levering en Logistiek.

Met PostNL.

Als u bij ons bestelt, is het onze verantwoordelijkheid om uw pakketje snel en betrouwbaar te leveren. Daarvoor maken wij gebruik van de diensten van PostNL. Hierbij delen wij uw naam, adres en woonplaatsinformatie met PostNL. Zij gebruiken deze gegevens alleen om de levering te kunnen uitvoeren. In sommige gevallen kan PostNL ook onderaannemers inschakelen, in dat geval worden uw gegevens ook aan deze partijen beschikbaar gesteld.

Doel van gegevensverwerking.

Algemeen doel.

Wij verwerken uw gegevens alleen voor de uitvoering van onze dienstverlening. Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is om aan onze administratieve verplichtingen te voldoen. Derden die uw gegevens inzien zijn verplicht om deze geheim te houden door middel van hun overeenkomst met ons of een wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens.

De gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, gebruiken wij om onze dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens, zoals uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem, zijn niet persoonlijk.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek.

Soms kan Healthy sups verplicht worden om uw gegevens te delen met de overheid in het kader van fiscale of strafrechtelijke onderzoeken. In dit geval zijn wij verplicht om uw informatie te delen, maar wij zullen hiertegen strijden binnen de beperkingen die de wet ons stelt.

Opslagperiodes

Wij bewaren uw informatie zolang u klant van ons bent. Dit houdt in dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten. Als u ons dat laat weten, beschouwen wij dit ook als een vergeten verzoek. Vanwege verplichte administratieve verplichtingen moeten wij facturen met uw persoonsgegevens bewaren en deze informatie dus bewaren voor de duur van de toepasselijke termijn. Onze medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij hebben opgesteld in verband met uw opdracht.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door of namens ons. Wij beschrijven hieronder welke rechten dit zijn en hoe u ze kunt uitoefenen. Als preventie tegen misbruik, sturen wij afschriften en kopieën van uw informatie alleen naar het bekende e-mailadres. Als u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wilt ontvangen, vragen wij u zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, en in het geval van een vergeten verzoek, beheren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van de informatie ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen gebruiken. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzichtrecht

U heeft altijd het recht om de informatie die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daarmee te herleiden zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking richten aan onze privacyvertegenwoordiger. U ontvangt dan binnen 30 dagen antwoord op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u via het bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens, samen met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, en een vermelding vande categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierechten.

Als u informatie heeft die wij verwerken en die uw persoon betreft of daarmee gerelateerd is, heeft u altijd het recht om die informatie aan te passen. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen ontvangt u een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek is gehonoreerd, zullen we een bevestiging sturen via het door ons gekende e-mailadres dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op verwerkingsbeperking.

Als u informatie heeft die wij verwerken en die uw persoon betreft of daarmee gerelateerd is, heeft u altijd het recht om deze informatie te beperken. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen ontvangt u een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek is gehonoreerd, zullen we een bevestiging sturen via het door ons gekende e-mailadres dat de informatie niet langer verwerkt zal worden, totdat u de beperking opheft.

Overdrachtrecht.

Als u informatie heeft die wij verwerken en die uw persoon betreft of daarmee gerelateerd is, heeft u altijd het recht om een andere partij te laten verwerken. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen ontvangt u een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek is gehonoreerd, zullen we u kopieën of afschriften sturen via het door ons gekende e-mailadres van alle informatie over u die wij verwerken of die in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Het is waarschijnlijk dat we in dit geval de dienstverlening niet langer kunnen bieden, omdat de veilige koppeling van de databases dan niet langer gegarandeerd kan worden.

Recht van bezwaar en andere rechten.

In bepaalde gevallen heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door of in opdracht van Healthy sups. Als u bezwaar maakt, zullen we onmiddellijk de verwerking van gegevens staken totdat uw bezwaar is afgehandeld. Als uw bezwaar gegrond is, zullen we kopieën of afschriften van de betreffende documenten naar u verzenden of we zullen u in staat stellen om deze in te zien op onze locatie. We zullen ook de nodige verbeteringen aanbrengen in onze processen om te voorkomen dat een vergelijkbare situatie zich in de toekomst voordoet. Als uw bezwaar ongegrond blijkt te zijn, zullen we u uitleggen waarom en u de beschikbare opties voor verdere actie uitleggen. Ongeacht het resultaat van uw bezwaar, kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice als u verdere vragen of bezorgdheden heeft.

Op onze website maken we gebruik van cookies van het bedrijf Google, als onderdeel van hun Analytics-service. Deze service gebruiken wij om te volgen hoe bezoekers onze website gebruiken en om rapportages te verkrijgen. Google kan verplicht zijn om toegang te geven tot deze gegevens volgens toepasselijke wet- en regelgeving. We hebben Google niet de toestemming gegeven om de verkregen analytics-informatie voor andere Google-diensten te gebruiken.

Wanneer software van derde partijen gebruik maakt van cookies, zullen we dit in onze privacyverklaring vermelden.

We behouden ons altijd het recht voor om ons privacybeleid te wijzigen. De meest recente versie vindt u altijd op deze pagina. Als het nieuwe privacybeleid invloed heeft op de verwerking van gegevens die we al over u hebben verzameld, zullen we u hiervan via e-mail op de hoogte stellen.

Voor contact kunt u gebruik maken van onze vermelde contactgegevens.

 

Contactgegevens

Healthy Sups
Nederland E [email protected]